Sunday, 3 September 2017

Lawmrual feh hla

Satu: H Lalchawimawii

Vawiin chuan ramtuan kan rel e vangkhaw zauvah,
Lawm lungrual kan ngir e chhuahtlang mual mawiin;
Kal lai relin lamtluang kan zawh vangkhaw daiah,
Tin kal zel in chawlhna hmun tlang kan thleng thin.

Tahchuan ka han thlir a, a lang e kan sawmfang dumdur,
Kiva leng rual, murvate leh thla kawi an leng e;
Hmatiang hlen tur lawm lungrual te sir kan sawn a,
Awih kan buk thlam sawngka dawhrem tlaitlan nen

Kal lai rel in luipui kam chu kan zuk thleng a,
Siktui thiang dawn za a sakruang kan bualna;
Tahchuan nileng cham ka nuam e chhuihthang vala,
Mahse, kan thlawh sawmfang chuan min lo au ve.

Kawltu chawiin kal lai rel in lawm lungrual zawng zawng ten,
Kan sawmfang buk thlam run hmun chu kan thlen hma loh chuan;
Siahthing zar lo awiin huiva hram thiam zai nen,
Lentu kar lel zaiten min lo au mahse.

Tin, kal zelin buk thlam hmun chu kan zuk thleng a,
Chhuntiang zantiang dawn a thinlai lunglenna;
Lawm ru kan sawmfang hringdel a lo eng tan ta,
A mawi zual e rairah thinlai min hnemtu.

Mahse, hmaten tukram chulhnu a lo chang leh mai tur,
Tinkim dawn a fan chang lung ti leng tur zual tur hian;
Ka vau maurua thing lenbuang leh siahthing zarah,
Mimsirikut thuva ten zaiin lo awi.

Sawmfang hmun

Satu: H Lalchawimawii

Vawiin chuan lenrual zawng nen ramtuan rel in,
Kan thlawh sawmfang chamduai ka thlir vel a;
Turnipui hrang vung hnuaian ka chuan vel a,
A kai chiai e romei zam leh chumchi leng vel te.

Lungrual ten chuan ka nuam e sawmfang hmun nuam,
Thal favang turni nem duai hnuai an maw;
Duhten hril dun ila lungrual thu di zawng,
Hmatiang sawn a lendun ka nuam kan sawmfang hmun mawiah.

Mahte a ramtuan rel a ka dawn chang in,
Kawplai di then hnu kha a tho leh e;
Dar ang tawnni a her lo'ng maw ka chuan vel a,
Hlim ten tuan zai reng ka rello kan sawmfang hmun mawiah.

Nang ngaih kumtluang hrui ang a sei dawn ngei,
Lam ang let leh hian in i mawi silo;
Tiam thu di nemten min hlan zawng te kha,
Min fan chhuak e vawiini chuan kan sawmfang hmun ngeiah.

Nang ngaih a zual

Phuahtu: Thanthuama Chhakchhuak
Satu: Ruafeli & Rachel Lalnunkimi

Chhawrthla eng hian nang ngaih a zual,
Aw, min hnemtu ka vai ruai e.

Awmkhua a har i tello chuan min hnem leh la,
Aw, min awm rawh i zun a uai a riang te hi;
Mi hnem leh la, aw, min rawh.

Lam ang let in lokir leh la,
Ka suihlunglen a dam mahna.

Theih chang ve se auh kir ka nuam,
Kan sul i hnu tuai thar leh in.

Phuloh lengi

Satu: R Lalhriatchhungi (Machhungi), Darthuama, Lalnunsanga

Aw, phuloh lengi i zun ngaih hi a na ngei mai,
Engtin tuar ang i maw i zun ngaih hi;
Lo kir leh lul rawh nui mawi hmeltha,
I tawnah hian suihlung damni reng hi ka nei dawn lo.

Chhawrthla eng hnuaiah ka dawn thin che,
Mahse, min dawn ve lo ka di te khan;
Ka tuar an a na ngei e, a na ngei, phuloh leng.

A na ngei mai, phuloh lengi i zun ngaih hi,
Damlai khawvelah hian tawnni awm lo;
Hmangaih thu kan tiam zawng te kha i haider dawn em ni,
Haider lul suh ka tawnah lam ang lo let rawh.

Zan khaw lo tlai romei zam hian min dawn tir thin,
Zanmu chhin zai reng hi ka rel thei lo

https://youtu.be/p20hqZKaduA

Hmangaih lehkhathawn

Satu: R Lalhriatchhungi (Machhungi)

Hmangaih duhlai i dam thin em le?
Sakhmel tawn loh ni te zawng khan;
Min han ngai ve thin em?

Aw ka hmangaih enchim ngai loh,
Keipawh khuanu zarah ka dam thin e;
I van han ngaihawm thin em.

Biahthu di hlan nan karlam hla mahse,
Thaikawi biahthu di hlan dun zel ang aw;
Aw, thangril laikhum dawhrem an,
Zanmu chhin a har tahnan zan a rei lua e.

Aw, ka hmangaih theihnghilh theih ngai loh,
Duh duh a biak phak i ni silo;
Aw, ka van han ngai thin che em,
Hei hi maw lo ni le an sawi;
Hmangaihna zun phuar vel chu,
A lo va han mak ngai em.

Aw, nang nen a kan hlimlai nite,
Hrui angin sei se kumtluang in;
Aw haw chuailo par iang reng in vul zel se,
Thihna lo chuan min then lul lo se.

Khuahmunah lengdun lo mah ila e,
Rinawmna in i lengdun zel ang aw;
Nangmah i rinawm phawt chuan in kei chuan,
Rinawm ka tiam che aw hmangaih duhlai.

Ka dawn lungruk duhaisam chuan in,
Beiseina in ka thlir reng thin che;
Vangkhaw hmuloh te fang chhuak in,
Tuifinriat hnuai leh Everest tlangchhip hial pawh;
Han thleng mahla i tawng chuang long e,
Kei aia hmangaihtu che.

Arkai den zan

Satu: R Lalhriatchhungi (Machhungi)

Sik khua zanthiang chhawrthla eng hnuaiah,
Nungcha tinreng leh hringmi leng zawng ten;
Hlimin kan lawm zairimawi nen.

Lenrual te u han thlir teh u,
Chung siar leh thlapui eng no ruai khi;
Amawi chuang e arkai thlapui,
A sakhmingah arkai den zan tiin.

I engmawi zarah lungduh te nen
Engdang dawn lo in hmangaih par kan tlan
Then hun tur reng kan dawn phak lo.

Keizawng ka thlir ning thei mawlh silo,
Hei ang reng sakhmeltha awm ang maw;
Lung min dumtu chung chhawrthlapui.

Amawi zual thin sikthla vangkhuaah,
Tuan tul vang emni i herliam leh thin;
Arkai thlapui liam lul suh aw.

Tuesday, 29 August 2017

Thihna lui

Phuahtu: CT Lalnunthanga
Satu: JH Mamuani

Thihna lui thuk takah,
Ka pil laiin ka chhandamtu'n;
Hmangaih vangin min tlan,
Buaina tuifawng ka kai ta e.

Hlim takin ka zai zel dawn,
Ka chhandamtu fakin;
Chatuan ram ka thlen thlengin,
Ka chhandamtu'n min hruai zel ang.

Tunah chuan lawm takin,
Ka chhandamtu ka zui zel ang;
A hmangaih ropui hi,
Hnamtin zingah ka hril zel ang.

Van khawpui ka thlen hun chuan,
Lungngaihna ram he khawvel hi;
Ngai lo in Lal hnenah,
Chatuanin aw ka leng tawh ang.


Thursday, 24 August 2017

Tlaitla engmawi

Satu: Lalruatfela Pachuau

Chelhdin rual loh tlaitla engmawi riai,
Mawiten her liam leh mai ang maw;
Thing tin parmawi ti mawi zual tu ber,
Hram thiam va ten an fak thin che.

Vangkhaw dar ang lenna zolurah hian,
Cham rih la zamual liam mai lovin;
Engmawi riai riahrun rem ve la,
Cheng zaleng rual lunglawm ve nan.

Ka thlir ning lo tlaitla eng riai ruai,
Thlang tiang kawlrawnah liam mek e;
A mawi ngei e lentu chawi zo vel,
Hramthiam rimawi thangkhawk ri nen.

Han thlir vel in a mawi zual thin e,
Lentu dampa chhawrpial hmingthan hluan;
Vul thing tin par hramthiam va nen,
Chung khuanu ruat maw lo ni le.

Tlaitla engmawi herliam iang in maw,
Hringnun parmawi a lo chuai thin le;
Chung khuanu ruat kan hringnun hi,
Zaleng zawng ten dawn ve che u maw.

Lenkawl turni thlang tlai zamual a liam ruai ruai e
An awi liam e sirva lunglen chiar hniang rimawi thang vel nen.

Chamrih la tlaitla engmawi

Phuahtu: C Lalrinmawia
Satu: C Lalrinmawia

Aw, ka thlir vel tlaitla engmawi,
Aw, i lo mawi chuang mang e;
Sakhmel thar hraileng ten lo lawm.

Chamrih la tlaitla engmawi no ruai,
La,la,la,la,la,la....
Chamrih la hraileng zawng lo lawm nan maw,
I liam tur maw lo ngui zo ta.

Kumpuisul a lo vei hian,
Hun leh ni te a lo dang;
Ka ngai thin lenrual hlui then hnu te.

Lenkawl chamduai tlang dum dur,
Leh ramdai sirva leng ten;
An lo bel e riahbuk ramdai an.

Kar hla thian

Phuahtu: C Dinthanga
Satu: Peter C Lalrinmawia, Remkimi Cherpoot

Kawlvalenchham a leng thian duhtak,
I tan thaikawi biahthu ka rawn tir a;
Aw sakhmel tawnni her lo mahse
I hlimthla thlir in thinlaiah ai ang i cham reng e.

Van dumpawl leh boruak thiang karah,
Awmhar kan ruan riangteah hian maw;
Kei lungmawl hian lungchim ten,
Ka dawng vawng vawng thin che a;
Sakhmel tawnni awm silo ka thian.

Sakhmel tawn loh kar hla thian,
Kar kar lamtluang a thui vawng vawng;
Ka thinlung chhungrilah,
I cham reng, aw ka thian.

Thaikawi biahthu ka hlan tawh che a,
I thaikawi biahthu min hlan ve la;
I samhmel leh anka mawiin lairil a fan ngei e,
Engtikah tawnni her ve ang maw.

LT a mak ka ti

Phuahtu: Rs Rosangluaia
Satu: C Lalrinmawia

Lungrukah duh ai ka sam thin a,
Thinlai na hnemtu tawng ve ila;
Zawlkhaw zau ka thlir vel a,
Mahriak a han len nan.

Violet by a mossy stone,
Ka tan emni i vul le;
Ka tan khuanu ruat reng ni teh la,
Mahten ka leng tawh lawng.

Runlum nuthai tur atan chuan e,
Suihlung i dum zo ngei ka tan;
Runlum min han nghahpui teh la,
LT a mak ka ti.

Tichuan ka zawt a che min hrilh rawh,
I tan chauh a rinawm tum tur;
Tia biahthu min hlan zawng kha,
Thamral atan chuan e.

Vanglai nun

Phuahtu: C Lalrinmawia
Satu: C Lalrinmawia

Lungkim ten ka han dawn vel a,
Lunglam ka vai, hrilh ka hai mang e;
Nunhlui liam mual liam hnu te,
Auh ruai ka nuam ngei e.

Vanglai nun, aw hlimlai ni,
Lungrual te a zaitin kan vawr lai te;
Suihlung rual a lengza thin kha,
Khawian tuan che u maw,
A then rihsang mualliam in, 
A then lenna tlang dang si maw;
Vanglai nun, aw lenlai ni, 
Kir zai an rel si lo.

Tukram siahthing siri par,
Vaube, tuangtuah par kan hel lai te;
Duhaisam nau ang nuih lai,
Dawn ve thin che u maw.

Dar ang tawnni her leh ngei se,
Tah chuan lungrual ten tlaikhua var in;
Vanglai nun, aw lenlai ni,
Zaiin ka awi na nge.

Kan nun kalsiam hersual mahse,
A hranna ah lak thiam theuh tur ni lawm;
I chen zel ang aw lungdam ten,
Sakhmel hai ang tar hma hian.


Tuesday, 22 August 2017

Lal hnih rawng ka bawl thei lo

Phuahtu: Lalrengpuii
Satu: Pensy B Lalthangliani

Chatuan atan Pa angchhungah lawmluh in  ka awm ta,
Lalte lal, hotute hotu chuan;
A lalram ropui tak chu keimahah a rawn din ta,
Kan kar a thuthlunna chu  engmah in tibuai suh se.

Ropuina, thuneihna te, hausakna, lalna te nen,
Ka Lal hmel hliahtu atan engmah reng ka phallo e;
A lalna daltu atan engmah reng ka phal mawlh lo,
Lal hnih rawng ka bawl thei lo ka tisa mangtha mai le.

Chatuan lal hriattirna chuan ka thisen zungzam zawng  zawng,
Fangchhuak in aw atan min nei ta;
Ka chak zawng zawng zawng te leh ka duhdan zawng zawng te chu,
Hnawl in aw min thiah sak zel  tih theih reng ka nei ta lo.

Chatuanpa remruattu chuan nun malsawm ka neih theih nan,
Hmusitna, sawichhiatna, retheihna;
Natna leh hrehawmna te, channa te chuan min vur e,
Mahse, maw a ropui e chatuan malsawmna a ni.

Sunday, 20 August 2017

Ka enna

Phuahtu: Lalrempuia Ralte
Satu: Lalnunpuii Kawlni

Lungngaih ni leh chauh chang ni hian,
Ka thla chau in a rum thin a;
I hmangaihna thuk leh ril chuan,
Tui liam angin min hruai kir leh thin (2).

Nunna thukah min hruai lut a,
Ka phak loh ram min chuan tir a;
Thlamuang in ka leng tawh ang a,
Ka nunna ber chu nang hi ni (2).

Ka enna, ka enna, thim zingah ka enna,
Ka zui zel ang che, ka himna;
Ka lawm na zaiin ka fak ang che, 
Thihna luiral kan kai thlen thleng in (2).

Engpawh thleng se ka hlau lovang,
Nitin zaiin ka lam tawh ang;
I hmangaihna chuai ngai lo chuan,
Vanram thleng in min hruai tawh ang a;
Angel te nen kan zai tawh ang a.

Hmalam pan zel in eng chu thlir in,
Min hruai zel dawn chatuan thleng in. (3)

Lal Isua ka nei ta

Phuahtu: Alvin Lalruatfela
Satu: One in Christ

Hawi vel ila kil tinah sualna a hrang,
Beisei tur avang he khawvelah hi zawng;
Muanna leh hlimna a thamral mek zel e,
Tunah chuan ka chhar ta ka tan a hlu ber chu;
Engkim a ka engkim Lal Isua ka nei ta.

Aw, Lalpa, ka sualnate i hria e,
Bosan thin che in kalpeng thin mah ila;
Min hmangaihna chu ka tan a ngai reng si,
Tunah chuan ka chhar ta ka tan a hlu ber chu;
Engkim a ka engkim Lal Isua ka nei ta.

I khawngaihna hlu tak changtu ka ni si,
Ka bosan loh nan nang in min chelh tlat rawh;
Lalpa nang lo chu belhtlak an awm si lo,
Tunah chuan ka chhar ta ka tan a hlu ber chu;
Engkim a ka engkim Lal Isua ka nei ta.

Ka tan Lapa i lo tuar kraws ah ngei khan,
Hmangaih tlak loh hi min thlahthlam ngai lova;
Nunna ka neih nan ka tan i thi si a,
Tunah chuan ka chhar ta ka tan a hlu ber chu;
Engkim a ka engkim Lal Isua ka nei ta.

Tunge ka nih enge i tan ka tih ang,
Min hrilh nawn fo rawh fak leh chawimawi che hi;
Ka tih awm reng a ni ka tan i hlu si a,
Tunah chuan ka chhar ta ka tan a hlu ber chu;
Engkim a ka engkim Lal Isua ka nei ta.


I mangan a hria

Lettu: Alvin Laruatfela
Satu: One in Christ

Khawhar tak leh mal a awm in i lo kun thin maw,
I buaina a tam si chhanna i hmu si lo;
I zawng ruai tanpuitu hmangaihtu awm nem maw,
Mahse, beidawng suh ang che i mangan a hria.

Lungngai in huanah Lal Isuan midang mut reh laiin,
Tawngtaiin a thingthi a a mittui a luang chhuak;
Thlamuanna mak tak a chhar ta hmangaihtu aw a hria,
Min hriatchhuah tir fo thin min pui turin a hnai reng.

I manganna hria i lungngaihna zawng nen,
Lal Isua ngei pawh khan in tahna ruam a zawh a sin;
A hmangaihna mak tak chu ringhlel suh ang che,
A thutiamah a dingnghet i manganna a hria.

Thlemna hmang in Dialbola'n a lo sawm thin che,
Bum in awm lul suh thihna kawng a ni e;
Fiahna tawk in Lal Isua thlalerah a awm,
Thlemna tawk thin mahse Isua a nghing love.

I rah chin apiang i ram

Phuah: Rev Rohmingliana (L)
Satu: One in Christ

Thu ka pe che a ni lawm ni,
Chak tak leh huai takin awm rawh;
Hlau suh la, zam hek suh,
I rah chin apiang i ram.

Hlau suh la, awm hle hle mai rawh,
Lal Isuan i tan chhandam na;
A buatsaih chu thlir in,
Lalpa ah chuan chawl zawk rawh.

Hlau suh la, puang zel rawh,
Zam suh la, pen zel rawh;
Zak suh la, au chhuak rawh,
I rah chin apiang i ram a ni zel ang.

Aw, nang varparh zing lam fapa,
Lei ti khur a ram ti nghing tu;
Krista Isuaah chuan,
Hneh in i awm ta si a.

Hlau tur a chhandam kan ni lo,
Zam tur a koh kan ni hek lo;
Kraws hnehna thutak chu,
Puang tur a koh kan ni zawk.

Ka Pa Lalram

Lettu: H Lalhlimpuia
Satu: One in Christ

Ka Pa lalramah hian,
Aw, thilsiam tinreng te;
Hlimin an zai rimawi zawng nen,
Fakna ten min hual e.

Ka Pa lalramah hian,
Zingtian parmawi tin te;
Sirva zaithiam tinreng te nen,
Siamtu fakin an awi e.

Ka Pa lalramah hian,
Muangten ka thla a chawl;
Vansang tui thuk khawmual zawng hi,
A kutchhuak an lo ni si.

Ka Pa lalramah hian,
Hei hi hriat reng ka duh;
Sual ral te chu lo lian mahse,
Aman ro a rel e.

Ka Pa lalramah hian,
Engahnge ka lungngaih;
Van ten an puang a lalna ropui,
Leilung lawm in zai rawh se.

Ka Pa lalramah hian,
A mawinate an eng;
Lentu chhawl thawm an min hmangaihna,
Khawi hmunah pawh min hlan e.


Ni thar

Lettu: Alvin Lalruatfela
Satu: One in Christ

Ni tin hian in a thar thin,
Nieng lo chhuak in nithar a hril;
An mawina zawng zawng ka tan a lo ni,
Ni tin hian in a thar thin;
Ka kiangah a awm engtik lai pawh in,
Ka tan chuan engkim hi a thar leh thin.

Zing a nieng lo chhuak chu,
Nidang angin a la mawi ngei e;
Sirva ten an fakhla mawi an rem,
Hnim hring a daifim lo bet leh;
Thing tin zara parmawi te chu,
Siamtun ka tan a lo duan vek;
A lo ni heng zawng zawng hi.

A kutchhuak ka ngaihtuah in,
Tlan tin ten a ropui zia an tarlang thin;
Thiam tak a siam tuifinriat zawng te,
Hringmi tan a nunna pe in;
A thu in zan niah a chang,
Heng zawng zawng hi Lalpan min pek a ni.

                                                                                                             

Friday, 18 August 2017

Ka tawnmang mawl

Phuahtu: Dr.C Thanchamliana
Satu: Lalropuii Pachuau

Senhri iangin a lo vul e,
Puan ang kan nun alo thar leh e;
Thaikawi bawngte ka lo tir leh,
Aw, kei ka tan an sawi paradise.

Aw, a thar chuang lo, 
A thar chuang lo kan nun;
Kei ariang thinlai tina mai tur,
Aw, ka tawnmang mawl mai, 
Aw, ka tawnmang mawl mai.

Chhawrthlapui eng kal ruai hnuaiah,
Par ang kan vul tlangrel dawn lovin;
Zantlai khuarei lo chang pawh in,
Aw, sam ang then zai ka rel thei lo.

Hallo ten a riang ka tahna,
Nau ang a bei biahthu di min hlan;
Duh ten buan ang ka lo pawm leh,
Aw, kei ka tan an sawi paradise.

Sunday, 13 August 2017

Ka hawikir lawng

Phuahtu: H Thanchianga
Satu: BCM Chanmari Pastor Bial Zaipawl

Lei hreawmna tuam velah ka awm laiin,
Hmangaihtu kohna aw ka hria a;
A hnen lam pana ka kal laiin,
Aw, khawvelah au kir leh rawh min ti.

Min hmangaihtu chu ka zui zel dawn si,
Khawvel in min lo au thin mahse;
Ka tlan zel dawn kraws lamtluangah,
Ka hawi kir lawng, ka kir leh tawh lawng.

Khawvel thianten hnuchhawn in min thlahthlam se,
Khawvel in hrethiam rih lo mahse;
Kei chuan e Lal rawng ka bawl zel dawn,
Aw, lei hreawmah ka kir leh tawh lawng.

Ka hmatiangah kraws par rimtui a leng vel,
A parmawi hnamtin tan damna chu;
Ka vuanta ka thlah leh phal tawh lawng,
Aw, ka lawm em em ka kir leh tawh lawng.

Anchhedawng hnu Lalber fa ka lo ni ta,
Thu leh hla a hril sen rual a ni lo;
A makin a ropui e hmangaihna,
Ka lungawi em ka kir leh tawh lawng.

Hla taka khawdur

Letlingtu: Kawlkhuma

Hla taka khawdur leh,
Ruahpui sur Piah lamah sawn;
Chatuan eng ropui tak a lang e,
A va nuam dawn em aw.

Chutah lungngaih, nat leh, 
Inthen a awm lovang;
Chu lui kamah kan in tawk khawm ang,
Kan chatuan inah khian.

Sawta tui fawn nasa tak piah saw,
Han thlir teh u;
Hmangaihna khawpui mawi tak,
Chanchin ropui zia min hrilh e.

Sawta luipui saw,
Unau duhten an kai ta e;
Lalpa ramah kan tak khawm leh ang,
Inthen a awm tawh lo'ng.

Aw, malsawm leh lawmna,
A in hawng, aw, ni ropui;
Chutah lungngaih leh mittui zawng zawng,
Isuan a hru fai ang.

Angelte lenna ramah

Letlingtu: L Biakliana
Satu: Deborah & Chhantei, Malsawmtluangi Pachuau

Lungngaihni a awm thin,
Mangan lai a awm thin;
Ka lawm zel ang min lo au se,
Angelte lenna ramah

Angelte lenna ramah,
Hla tak a ram nuamah;
Hun lawmawmah kan chawl tawh ang,
Angelte lenna ramah.

Lalpa ka tha a ni,
Min hruaitu arsi nen;
Lawm takin min thlenpui ang a,
Angelte lenna ramah.

Hla taka ram nuamah,
Ka in ropui a awm;
Lallukhum hlu ka tan a awm,
Angelte lenna ramah.

Aw khawngaihtu Pathian in

Phuahtu: Chawngkhupa
Satu: Bawngkawn Pastor Bial Zaipawl

Aw, khawngaihtu Pathian in,
Kan thinlung chhungah hian;
Thlarau min pek lawmna hi,
Khawvel fin in a zo love.

Mihring mihrinna hian in,
A ngaituah chhuak zo lo a che,
Ka chhandamtu i thuruk hi.

A thukin a va sang em,
Khawvel fin zawng aiin;
Pathian hmangaihna thu hi,
Van leh khawvel an a khat e.

Aw, kei misual bo hnu hi,
A khawngaihna zarah;
Thlarau min pek nunna hi,
Aw ka nunna Lalpa fak rawh.

Han thlir teh u romei zam karah

Phuahtu: Saihnuna
Satu: Lalruotmawi

Han thlir teh u romei zam karah khian,
An lenna Zion tlangah khian;
Tual an leng e lungrual takin,
An ngai love chulhnu he lei ram hi.

Nghilhni a awm dawn lo kan tap,
Lalpa i ram ngai in; 
An leng dial dial lungrual kimin,
An awi Lal nunnema.

Min ngai lovin an leng ramthiang hlimah,
Kir ang rello an kal zel e;
Lei hi hnuchhawn ram a lo ni,
Par lai tlaini an liam lung a leng e.

A hun lo thleng tur chu ka nghakhlel e,
Lawmna pialral min hruai kai ang;
Aw then lovin lungduh te nen,
Chatuan partlan in lalber kan awi ang.

Ka tan ni leh thla reng a eng tawh lo

Phuahtu: Taivela
Satu: Lalruotmawi

Ka tan ni leh thla reng a eng tawh lo,
Thim in min bawm e aw ka chhandamtu;
I hmun ropui thlen hlan ka nghakhlel e.

Chhandamtu tak chu ka va ngai em ve aw,
I khawngaihna thahrui in min kai la;
Chhandam fate lenna hmun mawi ah chuan.

Van kawtthlerah khian beramno aw chuan,
Ka fa lo kal rawh sual rit tak nen;
Ka lo chhawk ang che tiin min ko e.

I hmangaih zia leh i ropui zia chu,
Tunge sawi thei ang leimi te zawng chuan;
Vanmi mi te zawng pawh in an sawi thei lo.

I hmangaih awmah lei a nghin chuan,
I ropuina nen i lo kal hun chuan;
Lei leh van rengin an dawl zo lovang.

Chuti ang ni chu a lo la thleng ang,
I hmelma te zawng hlau in an khur ang;
En teh min tlantu kan la ti ang a.

He lei chi chatuan ram a tling lo

Phuahtu: Patea
Satu: Lalruotmawi

He lei chatuan ram a tling lo,
Lungngai a tahna a ni maw Lalpa;
Lawmna ten mual an liam ta e,
Hlimna par an chuai.

Aw, ka han thlir vang chung sang khi,
Angel lenna ram ropuiah chuan;
Chhandamten chawlhna ralmuangah,
Khawvel ral tawh mai se an ti.

Aw, ka ngai partin vulna ram nuam,
Chullo tur Lal nunnema siamah chuan;
Min hruai zella, aw, min kai la,
Tah lai min hnem rawh.

Beramno ram Zion ka thlen chuan,
Lungduh ka thenna reng ka ngai lo ang;
Hmangaih khawpui, hnamtin, chhungtin,
Lawmna kim ah chuan.

Thlafam ngaia tlaini len chu

Phuahtu: Hrangchhingi
Satu: Lalruotmawi

Thlafam ngai a tlaini len chu thinlai a zing riai e,
Kir leh reng hian an mawi silo;
Hnutiang an chhawn khawvel ram hi,
An sul i hnu run chhung zau leh laitual zawng te;
Ka tah mittui an chang zo ta.

Aw, ngaiin ka tap dar ang lenlai kha,
Run chhung nau ang nuihna rial tui ang a dai e;
Chhungkim te a hlim lai ni zawng kha,
Ka tahna an chang zo ta e.

Min dawnpui ve ang maw chinlai lenrual lungduh te hian,
Ka parmawi kung vullai a tliak;
Piallei thuah riat hnuai a zal chu,
Tawn leh ni reng a awm dawn lo khawvelah hian;
Ka tap tlangrel ka dawn zo lo.

Lalpa siamthar khawpuiah chuan an leng e lungduh te,
Khawvel ram reng an ngai tawh lo;
Zion Lalpa ropui fakin,
Haleluiah tia au in zai an rem e;
Lawmna chullo chu an chang ta.

Ni tin ka hnenah awm reng ang che Lalpa

Phuahtu: CZ Huala
Satu: Lalruotmawi

Ni tin ka hennah awm reng ang che Lalpa,
Keipawh i kiangah awm ka ning lo;
Ka ngaih ni hian chawlhna ram min thlir tir la,
Ka zai nange lungngaihna chhum hnuaiah pawh.

Aw, lawmna luikam ka thlen hun chuan,
Lungngai taka ka then tak te kha;
Ka Lal hmel hliam hnu kha ka awih pui ang,
Tah chuan van pialral par a vul reng ang a.

A va chuai hma em kan lawm lai ni te chu,
Aw Kalvari lo mawi leh ang che;
Awi leh nang e zaiin i par min thliah la,
Lawmin ram thianghlim lam ka hawi leh nang e.

Hman a kan lawmna pialral chan mah ila,
Kalvariah khua a var leh ta;
Zion ram nuam an hawng leh ta an ti e,
I tho vang kan zalenna kawl a eng e.

Tunah hian lungrual in han leng ve ila,
Lungngaih ni a lenrual ka ngaih te;
Lawm a Lal hma a ka zai pui hun tur chu,
Thlir chang ni hian, aw ka va ngai zual thin em.

Saturday, 12 August 2017

I tlai lua

Phuahtu: F Lalramliana
Satu: Sena & Pektea

Hmangaih luat vang hian relthang dawn zo lo hian,
I tawnah ka thinlung chhung hmangaihna;
Kimten hrilh turin in run ka lo lawi a,
Lungnat beidawnna mai ti hian min lo chhang a.

Nang nen a e Maruat, tuahrem zai rel tur chuan,
Phengphehlep a khua a tlai lua a ni e;
Tiin ka tan i remlohna anka dengkhawng chu,
Min hlan ta si maw ka thinlai a na vawng vawng.

I pianpui thinlung hmangaihna rinawm chu,
Chan in beisei in aw ka rawn pan che;
Mahse, i thinlung ngaihtuahna ram chuan in,
Hmangaih a zawngtu che lam reng a hawi silo.

Ka duhber mai leh hmangaihber nang chuan in,
I zun ngai ka chan min dawnpui lo hian;
Ka thinlung hi e chhun angin mi hliam si a,
A riang hmangaihna a tlawm lua a ni e.

Thinlung hmangaihna beidawnna lamtluangpui,
Zawh mek tu kei hi tun nge min hnem ang a;
Tun nge min tuarpui thiam tawk ta ang le aw,
Hringmi hmangaihna ka tan i pam lua e.

Hun leh ni herzel hian i tawnah hmangaihna,
Herliam pui thuai se thinlai lungdam nan;
I tan a tlinglo hian thinlung tap chung zel in,
Ka tlah liam mai ang che lengdang tang bel turin.


Thursday, 10 August 2017

Aia upa te zahthiam

Phuahtu: Liandala
Satu: Bethsy Lalrinsangi

Aia upa te zahthiam in,
An thute awih in zawm fo rawh,
Pipute ro thil hlu a ni,
Aia upa te zahthiam rawh.

An hnial ngai lo aia ute,
In ngaitlawm in zawl dawh fo rawh;
An sual ngai lo aia ute,
I thang tha ang duap kai fo rawh.

Ruaitheh a chaw kil ho te hian,
Bar hmasatu anni ngai lo;
Upaber in a bar hma chuan,
Naupangin an bar khalh ngai lo.

Aia upa i biak dawn in,
Koh dan mawiin kam tha hmang la;
Ka pi, ka pu, ka u tiin
Ka nu, ka pa, ka ni emaw.

Khawilo nia vahchhuah te hian,
Tar leh upa te awl tum rawh;
Tanpui ngai awm a an awm chuan,
Tlawm ngai lang in tangpui zel rawh.

Pianpui u zawk te an zah ngai,
Chun leh zua dawl saisen tet a;
U zawk in naute an dawm ngai,
Chu chu vanhnuai hringmi leng dan.

Luang zel ang che kan ramah hian,
Rangkachak aiin i hlu zawk;
Cham reng ang che kan thinlungah,
Thang thar nun dan zel ti mawi rawh.

Monday, 7 August 2017

Vuina tur reng hi a lo awm lo ve

Phuahtu: R Vanlalzauva
Satu: C Lalhmingmawii, K Lalhmingliani

Ka hmalam hun tur te ka han thlir chang ni hian,
Manganna hreawm tur ka ngaihtuah a;
Kal ngaihna hrelo hian aw ka lo buai ve em em a,
I remruat ka tan a lo tawk reng si.

Vanduaina a awm tawh lo'ng,
Mangan lusunna thihna te lo thlengah pawh;
I remruat a innghat ringtute nun zawngah hian,
Vuina tur reng hi a lo awm love.

Khawvel min an neihloh lungawina ka nei e,
Nitin a ka nunna kal zelah hian;
Ka tan a tha tur a engkima min thawh sak tu,
Hria in aw ka buaina zawng ka pe e.

Rethei leh hausa zawng pawh angkhat a kan lenna,
Kalvari hnehna Krista avangin;
Vanduai bik reng kan awm lo Lalpa remruatnaah,
Hlim takin kan leng, kan leng, kan leng a ni.

Sunday, 6 August 2017

Ka nu ka ngai a ni

Satu: Helen Zaithankungi Sailo

Riang hlei fahrah tur hian maw
Khuanun min duang bik em ni
Aw zaleng hei zawng zingah hian
Kei ang rairah awm ve maw.

Aw, ka chun famchang hnu,
Tap in ka zawng zel dawn;
Tawn leh ni her tak ang maw,
Ka nu ka ngai a ni.

Hmanah kha chuan ka chunnu nen,
Nau ang kan nui za thin a;
Aw, ka chunnu i tello chuan,
I hrai ang ar ang kan vai thin.

Ka zuam lul lo kumtluang a,
Chunnu ka dawm lo tur hi;
Aw ka then leh rual zawng te hian,
Engtin min dawnpui ve maw.

Hunte an kiam zel a

Phuahtu: Puna
Satu: Gospel Melodious Choir

Hunte an kiam zel a lei hlimna a ral thin,
Khawvelah lawmna a kim thei silo;
Lalpa lo leng la aw ni ropui rawn thlen la,
Rethei faten an lei hreawm kalsan an duh.

Aw, Edenthar nuamah chuan min hruai tawh la,
Lungngai taka inthen te kha lengza ila;
Kan lawm a kim ang a kan fak zel ang che,
Khawvel hi kan ngai lo nange i ramah chuan.

I tana tuartu ten chu ram chu an beisei,
Lei lawmna an tan a vul ve silo;
Zion mipui te leh hmangaihna Lal hmel chu,
Ni ropui a lo lang tur chu an thlir ning lo.

Lei lungngaih leh hreawm buaina tinreng hnuaiah,
Ringtute chu lawmin an zai zel thin;
An tan khua lo var se Salem thar nuamah chuan,
I hruaikhawm nun niropui ngaiin an thlir thin.

Friday, 4 August 2017

A va nuam dawn em

Phuahtu: Buonglienkung
Satu: Monica Lalhlimpuii, Blessed Choir, ICI Central Choir, Bawngkawn Pavalai Pawl, 

Nghakhlel takin aw ka thlir ka chatuan hmun tur,
Engtiknge chu hmun mawi chu ka han thlen ve ang;
He khawvel ka zinna ram ka chhuahsan hun chuan,
Hlim taka Lalpa fak in ka la leng dawn si.

Aw, a va nuam dawn em (chu hmun mawi chu ka  thlen chuan)
(Hmangaihin ka) Lalpan (chuan) min lo pawm ang a (tah chuan hlim in ka leng ang);
He khawvel (ka zinna ram) hi ngai (tawh) lo vin, 
(Hlim takin) Van hmangaihna par tlan in ka la leng dawn si.

He khawvela sum leh pai, ro thil ka thlir chuan,
Hlimna reng a awm thei lo ka chan tawk hi chu;
Van hmuna rochan turte ka han chhui kir chuan,
Hlimna tawp lo chu changin ka la leng dawn si.

Ropui taka Lal Isua a lo kal hun chuan,
Ringlote hlau a khur in an la awm ang a;
Chu hunah ringtute nunna chu siam thar in,
Mu ang a thla a thlawk in an la leng dawn si.

Sang tam takin min lo thlir chatuan hmun mawiah,
Chu hmunah ka thlen hun chuan hlimin kan leng ang;
Thian duhawm chu hmun thleng turin i inpeih em,
Nitin in Lalpan a ko che hmangaih aw in.

Monday, 10 July 2017

Ka nun chhungril lawmna

Phuahtu: R Lalremruata (Parema)
Satu: Andrew Laltlankima

Ka hringnun zinkawngah hian ka chakna leh theihna te,
Ringin ka lo tlan thin a hlimna leh lawmna ka hmu thin;
Mahse rei a daih chuang silo Lalpa nangmah ah,
Lawmna famkim dilin i ke bulah ka lo kir e...ka lo kir e.

Ka nun chhungril lawmna chu Lalpa nangmah chauh i ni,
Lawmna famkim ka neih theih nan i khawngaihna ka tan a tawk;
Ka nun chhungril lawmna chu Lalpa nangmah chauh i ni,
Lawmna famkim ka neih theih nan i khawngaihna ka tan a tawk.

Lalpa chaklohna a phuar kei tlinna reng neilo hi,
Ka ngaihtuahna zawng te leh ka nun chhungril ber pawh hi;
I hriatloh reng a awm silo Lalpa min silfai leh la,
I chenna tlak thinlung nei ve turin...nei ve turin.

Lalpa nang lo tudang reng ka ngai lo,
I kiangah lo Muanna reng a awm silo;
Ka damna Lalpa ka ngai zual che..


Ka vuilo Lalpa

Phuahtu: R Lalremruata (Parema)
Satu: Lalremsiami (Nunu-i)

Lungngaihna thlipui lo hrang in,
Natna tuipui fawn ten min nuai mahse;
Lungngaih ni leh beidawn ni te hian,
Min khawngaihtu Lalpan min kalsan ngai lo.

Ka vuilo, Lalpa ka dem lo che,
Tuarna ruam atang hian in i hmelmawi; 
A mawi zual thin a, beidawnna ruam atang hian in,
Beiseina nung min siam leh thin.

Harsatna chhumpui lo zing in,
Buaina chhumpui ten thlazar thin mahse;
Ngui chang leh chauh chang nite hian,
Min hrereng tu Lalpa ka hnenah a awm.

Beidawnna ruam ka dai lai hian,
Chakna thar Lalpa ka neih zel theih nan;
Min hriat nawn tir fo la i tuarna,
Kalvari tlang min thlir tir la ka damna kraws chu.

Ka vuilo, Lalpa ka dem lo che,
Tuarna ruam atang hian in i hmeimawi;
A mawizual thin a, beidawnna ruam atang hian in,
Lungawina famkim ka chharta.

Ka thian Isuan min hruai ang a,
Tahna ruam ka daikai ngei ang;
Natna leh lungngaih a bo tawh ang.

Ka in humhimna

Phuahtu: Lalremruata (Mapuia)
Satu: Pensy B.Lalthangliani

Nun chau leh beidawng tak a,
Hun leh ni ka chhiar laiin;
Lalpa hmangaihna aw chuan min ko a,
Beiseina thar min siam a;
Rinna in vanin panin,
Hmangaihna in min tlan chhuak ta.

Ka humhimna i ni, 
Kumkhua a ka kulhpui nghet;
Ka rinchhanber i ni, 
Ka in nghahna i ni,
Ka van manna thlamuanna,
Chatuan a ka in humhimna i ni.

Nunkawng dik ka zawh theih nan,
Kohhran thianghlim min pe a;
Kalsual na lak ka lo him theih nan,
Chatuan nunna ka neih theih nan;
Nunna Krista min pe a,
Khawngaihna in min chhandam ta.


Wednesday, 5 July 2017

Phuloh Di

Satu: J Malsawmtluanga

Hmanah khanin e phuloh aw mampui,
Biahthu kha zawng kha kan intiam a;
Ka dawn lungruk zawng a hlim thin,
Mahse lengdang min belhsan leh mai si.

Phuloh pui maw ka lo tawn che,
Kei tuar an a na lua e;
Aw di phuloh nang vang maw, 
Nau ang ka lo tah.

Kei chuan e mampui sam ang ka then lo che,
Mahse i duhzawng ka tling silo;
I lungdumtu chu pawm la e,
Khuareiah lunglen ka bang ve mahna.

Nang chuan lengdang min belhsan mahla e,
Kei chu kan sulhnu ka chhui ta nge;
Nang vang a ka riang sei tur hi,
Dawn in han ngai ve la aw di mampui.

Phengphe khua

Phuahtu: T Joela
Satu: J Malsawmthanga

Engannge hmanah aw kan intawn loh,
Khuatlai ta, a tlai zo ta si a;
Lairil an zawng ka hmangaih em che,
A rem silo runhmuna len;
Tleidang tang belh hma khan in e,
Engannge kan intawn loh.

Phengphe khua tlai zo ta,
Thinlai na a dam thei lo;
Phengphe khua tlai zo ta,
Thinlai na a dam thei lo.

Chhimhlei tual nuam lam chu pan ta la,
Partin mawiten an vul chiai e;
Parmawi kimten an lo hmuak ang che,
I thinlaina thawi dam ve nan;
Duhaisam khuanu samsuih,
Lungchim ten i tawng ngei ang.

Wednesday, 21 June 2017

Thuam ang ka do lo che

Phuahtu:Liankanglova
Satu: Zoherliani

Chinlai khuavel hian dawn ang maw kan nun,
Kan tuar sual thadang ngaih lungrun;
Ti hian arang ka lo vai e,
Sumtual a lian vang khua ka fang chhuak ta;
Kei ang a riang val an awm lo.

Rairah riang val ka tahna tur reng an,
Saisentet a chung Pathian siam;
A chawi chun nun ngaihlungruni,
Ka cho zawh rual silo thadang;
Kei a tan hian khuannu leng in a hual lo che.

Ka kai ngam lo in run thim riai hnuaiah,
Pel zel ta nge tleidang runah;
Tah zai vawr a lunglai herin,
Ka liam ta nge ngai chung zelin;
Dawn lungrukah ka tan parte i hlui chuang lo.

Kei chuan thuam ang ka do lo che valmawi,
Ka chun leh zua chhimtlang thli ang;
An hrang chuang e kan karah hian;
Palai bawngte tir thin ang che;
Ka nuam ve e athiang a len valmawi nang nen.


Sialkhawpui van rim nam rum rum (Mizo tlar thum zai)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Kawlngo lo leng in mi phei hrut e maw e, phei hrut e, phei hrut e,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Hmartlang ngur lenna a sang bil lo maw e, sang bil lo, sang bil lo,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

A chhuak tir kan hmu e kawl rawnah maw e, kawlrawnah, kawlrawnah,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

I zai tuar tuar ang aw biangno te maw e, biangno te, biangno te
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Zawlkhawpui tual nuam a leng hnu ten maw, leng hnu ten, leng hnu ten,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Hawi vel ila

Phuahtu: Lianchhuma
Satu: Zoherliani

Hawi vel ila tlang leh mualtin a dang chuang love,
Nunhlui ngai a ka tahna a sei lua e;
Lung kan rual lai ni hmanlai an chang tur hi.

Hnutiang chhawn a hawilopar vuan a leng hnu khan,
Min ngai ve hian ka ring mang e fam mual liam mahse.

Aw, ka lungduh ka lei pialral mawi a lo chuai ta,
Kan sul i hnu siang ka bel ka riang lua e;
Ngaihlai fam chunnun engtin han ngai ang maw.

Aw, ka lungkham ka tanglai vuantu i tello chuan,
Zantlai siang lawi run a dai a na lua e;
Hrai riang chun tawng lo ar ang an lo vai e.

Tunah lungngai a ka rumna lei a chuai ang,
Ka nghakhlel e hmangaih ten min lo au ve;
Lawmin kan khat e i leng za ang an ti.

Aw, ka chenna lei hmun khawhar ka pelh hunah chuan,
Lung chim te a ka then nen lawma zaiin;
Van khawpui thenlohnaah kan leng tawh ang.

Hnutiang min chhawn hawilopar vuanin an leng e,
Min ngailo ten salem lalpa zaiin an awi e.


Sialkhaw dai hmun

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Siampuii Sailo, Zoherliani

Sialkhaw dai hmun tlangpui zaleng luanrualna,
Aw han chuan ila dawn har lungruk a nem thin;
Khaw far thing leh lawhleng chamdel sirva te zai vawrna.

Aw, suihlung lai ka mawl em ni,
Hmangaih parte di zun leng zam leh;
Aw, a sakhmel chawi nan maw,
Biahzai dang tuah rem lai Siampui ka rel thei lo.

Turni lo chhuak thlang tlai a her liam leh thin,
Keini chuan lunglen tah zai kan rem kumtluang in;
Sikni lo eng ruai lelte chhun tahzai rem lai an chawl.

Kumsul lo vei partin an vul nawn leh thin,
Hringmi leng chul hnu par ang vul nawn an awm lo;
Nunhlui ngai chuang thinlai riang ten chhawl ang kan uai thlawn e.

Vanhnuai khuavel hnamtin zaleng mi dan in,
Aw, i hlui mai tur mi tawnah thlang khuandim in;
Awmhar val in ka ngai ngam lo Siampui kan ui lawk che .


Sialkhawhermawii

Phuahtu: Anthony Vanlalrawna
Satu: Zoherliani

Ka tawnmang emni ka ring zo lo, ka ring zo lo,
Kan intawng ta e zaitin remthian hermawii;
Sialkhawpui tualnuam a her liai liai.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Ka intawng ta e zaitin remthiam hermawii;
Sialkhawpui tual nuam a her liai liai.

I sakhmel tawnchhung a rei  zo lo, a rei zo lo,
Theih chang se aw nirei hi cham ka nuam e;
Pheilai vawr lo hian kan leng del del.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Theih chang se aw nirei hi cham ka nuam e;
Pheilai vawr lo hian kan leng del del.

Chhunni leh zankhua a dang nemaw, a dang nemaw
Sialkhawhermawi kan ngai ning lo i zai sa;
Zai mawiin min awi kan kur diam diam.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Sialkhawhermawi kan ngai ning lo i zai sa;
Zai mawiin min awi kan kur diam diam.

I zaiin in min fan a ril tual tual, a ril tual tual,
Nang ang reng a duhaisam zai sa awm lo;
Sialkhawzo lelte i thiam ber mai.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Nang ang reng a duhaisam zai sa awm lo;
Sialkhawzo lelte i thiam ber mai.

Awmhar suihlungte min hnem tu, aw min hnemtu,
Zo siahthing her in her lo la lian hmeltha;
Dam reng la kan ti e, dam reng rawh.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Zo siahthing her in her lo la lian hmeltha;
Dam reng la kan ti e, dam reng rawh.


Vanhnuai mi hril (Sialsuk khaw kan hla)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Vanhnuai mi hril sialkhawpui zopui khawi an nge maw i awm,
Ka rawn zawng che piallei hawktui thlafam dairial maw i chan le;
Lungchim te a chhungtin par ang vulna kan run nuam,
Hmelma doral darfeng valrual in senmei pui hrang an lo ban e.

Aw, tuar a har min hnem zo reng an awm lo,
Chung vankaw iang kan tawnah aw sialkhawpui i mawi chuang e,
Tunah par ang chul rih mahla dinthar leh nange khuanun min hual se,
Ngaihzawng lungduh te an kim nan.

Chinlai khuakim deng zella aw tuarah vanpui a chim,
Ka tan khua rel reng em lo ni ka tawng hmelma te diriamna;
Turnikir vanglai khuangruahpui cham reng sumtualah,
Awmlai hrang nen suihlung an rual za suar ang kan chim khawtlang hnawmah.

Hmanah kan pipu ten an chawi vangkhawpui par a chuai,
Kawrvai lian doral an chang ta thinlai kawl ang a var thei lo;
Tlang tinah pheisen lunglian ngho sai ang an hrang e,
Vangkhawpui leh lallai run mawitu chengrang tuilian ang an la e.

Thal favang lenkawl a lo eng tapin tlangtin ka chuan,
Ka hawi ngam lo kan hmun in leh kan vangkhawpui ka fan ni hian;
Dai lungrawn siahthing par lo vul lelthang zai vawr nen,
Engtin nge lunglen ka lo tuar ang aw sialkhawpui i tello chuan.

[Mizoram rambuai lai kum 1966 June ni 15 khan Sialsuk khua chu India sipai ten an hal a, hemi ni hian fur ruah tui tlak lai ruahsur nasa nen khawtlangah mitthi an nei bawk, an hreawm  tawrh nasa tak chu Sialsuk hlaphuah thiam Pu Laltanpuia (L) chuan hla in ti hian a phuah ta a ni.]

Mahten awmhar

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Mahten awmhar zunleng tui ang ka dawn seng lo,
Sialkhaw khan thuam hmuntlangah chuan ila;
Tahzai vawr a lunglai herin,
Tlangbawm romei chhum ang zam ral chu keimah hi.

Aw, rihtlangpui liam mah ila,
Pialleiah parte nang i len chhung hian;
Hawilopar min ban mahse,
I lam ka thlir bang thei mai dawn em ni.

Chhunni a rei zantiang hrui ang a tawi chuang lo,
Ka tuar tawkin khuanun a rel silo;
Zantiang laikhum thlehnem hnuaiah,
I zunleng zam hian in bawihte min tho leh thin.

Chhawrthlapui chung siar mah za ten an leng hmun,
Awmhar tahzai ka rel dawn a sei zel;
Nangnen runhmunah leng turin
Ka luah che parte tlang zapui hian min ring lo.

I chun leh zua karah par ang vul rih mahla,
Hmanhmawhla parte khua i tlai hma hian;
Tlangnuam siahthing parlai hnuaiah,
Thamralah mai emni biahthu parte kan sawi.

A sakhmel ka en leh dartui a luang billo,
A thawm ka hriat leh thinlai a thawng si;
Chhimtlang lelte sialkhaw awitu,
Ka ngaihzawng hnuhnung zaithiam hmingthang Kungliani.


Friday, 16 June 2017

Khawvel parmawina lawmin

Phuahtu: Biakdika Chhangte
Satu: Mawtei & Temami

Khawvel parmawina lawmin,
Hlimna leh muanna zawngin;
Kha chen ka lo vakvel,
Mahse hlimna kim Isua;
Kha leh chen ka lo hre lo,
Lalpa min ngaidam ang che.

Ka tlin lohna te zawng zawng nen,
Lalpa i hnen ka rawn pan e;
I khawngaihna ban chak in,
Min kai la i lamah min hruai rawh.

Vawi tam tak ka sualna hian,
A ti lungngai thin che a;
Mahse, i khawngaina mak,
Ka chungah englai pawh a;
I lantir thin avangin,
Fak tlakber Lal i ni.

Kan khawvel nun tawp hunin,
I vanram mawi leh nuamah;
Lalpa min hruai ang che,
Kan thentak hmangaihte nen;
Beramno thianghli fak a,
Zai ho kan nghakhlel e.


Engkim siamtu ka Lalpa

Phuahtu: Ronald Sapa Tlau
Satu: Daifim

Engkim siamtu ka Lalpa,
I thilsiam ropui zia hmu thei turin;
He khawvelah hian mi lo siam a,
Ka fak a che ka thinlung in.

Ka damchhung reiloteah hian,
I chakna a thlemna hneh zel in;
Ka neih zawng i ropuina ni se,
Lalpa i tan ka in pe e.

He khawvel dung leh vang hi,
Sualna tuipui fawnin a chim vel a;
Chhanchhuak tur a min kohna aw,
Ka hria Lalpa ka lo kal e.

Chhandamna hrelo tu te,
Pilbo mai phal lo in dawhthei takin;
Min nghak reng i kawngkhar mawiah,
Chanchintha puang zo thuai turin.

Jerusalem thar

Phuahtu: Petera C Munga (L)
Satu: Laltlanthangi Pachuau, Mathari, Mizo Adventists Music Association

He lei khawvel a chaklo leh rethei in,
Ramtiam chu ka pan ang kal in ka thlen hma chuan;
Khawvel miten mi cheksawlh in hmusit mahse,
Chawlhna ram chu ka pan zel ang a.

A rei tawh lo'ng damchhung ni mangan lungngaihna te ,
Engmawi leh duhawm ten min hmuak;
Rangkachak tual nuamah thlansa te cheng turin,
Jerusalem thar in min lo hmuak.

Lalpan a lo tiam Abraham, Isaka te hnena,
Khua lungphumte nei Pathian relbawl awm chu;
Thlir in beiseiin nghakhlel in kan awm a,
Chutah angelvar ten min hruai ang.

Chu khawpui mawiah nunna lui tui a luang,
Damlo te tan damna nunna thing chu a awm;
Thih leh lungngaihna natna te a awm tawh lo'ng,
Beramno chu kan fak kumkhua ang.


Khawvel ram zau

Phuahtu: PL Biakchhawna
Satu: Vohbiki

Khawvel ram zau hi ka han thlir a,
Zirtirna diklo thlipui a leng;
Hringmi hnamze tinte a nuai vel a,
Thlarau sang tam tak an liam zel e.

Aw, khawiah nge, aw, khawiah nge,
Lalpa huana hnathawktu te chu;
Buhte an eng a an hmin zo ta e,
Khawiah nge maw in awm le.

Tunge ka tirh ang leimi zingah,
Ka tlansa beram bo hruai turin;
Hruaitu an awm lo an kal thiam love,
Nitin sang tam tak an liam zel e.

Thlarau boral tur ka han thlir a,
An chatuan panna kawng zawh ve chu;
Chatuana boralna a lo ni e,
Hruaikir turin kei ka kal zel ang.

Lalpa min hmang rawh ka kal zel ang,
Harsatna ten min nuai vel mahse;
Thlarau thianghlim in min awmpui zel la,
I tan ka thawk ning lo'ng ka Lal Isu.

Puan In

Phuahtu: Laltlanthangi Pachuau
Satu: Laltlanthangi Pachuau

Lalpa i puan inah chuan tunge mikhual ang,
I tlang thianghlimah chuan tunge lo awm ang;
Kut fai thinlung thianglim nei a,
I dan thu zawmtu chu.

He lei siamtun duhten a duanah hian,
Enkawltuah Adama chu dahin;
Nungcha tinreng chungah thu a nei a,
Mahse sual a tlu in chatuana boral thu chu puan a ni.
A va pawi em, a va rapthlak em,
Chatuan a boral tur ka lo ni si.

He lei leh van a thilsiam zawng zawng ten,
Hunbi chhiar in siamtu ropui an fak;
An mawina tinreng chu chhuah in an vul,
Mahse, hringfa leng ten khuanu nghilh in;
Nawmsip kan bawl mai thin,
A va mak em, a va pawi em,
Lalpa nang fak chawimawi an min pui rawh.

Eng kan ti ang chatuana nun neih nan,
Lalpa i zahngaihna ka dil a che;
Ka fa i thinlung min pe la,
Kalvari kraws lerah khan i tan ka lo thi tawh,
Chatuan nun i neih nan;
A va mak em, a va ropui em aw,
Lapa min hmangaih thu ka hril seng lo,
I tan ka in hlan e, Amen, Halleluiah.

Kei aia hmangaihtu che an awm lo

Satu: Lawmkimi Ralte

Ka thilsiam zinga lungdum ber,
Ka hmangaihna partlan thin;
Hmelma anka i hai em ni?
Engan nge maw sual a min tluksan le?

Ka dawnin ka ngaingam thei lo,
Kumtluang a fam dairial chang tur;
Chhandamna kawng dang awm silo,
I tan a fam ka chan mai loh chuan.

Aw..aw, ana e, min hersan hi,
I sual man tuarin Kalvariah ka thi a;
Chhandamna kawng ka hawng leh ta,
Ka thisenin ka tlan che a;
Lo kir rawh i tlantu hnenah,
Kei aia hmangaihtu che an awm lo.

Friday, 9 June 2017

Phuloh lung di

Phuahtu: T Lalengliana
Satu: TBC Lalramkima, Thangromawia Thomte

Engvang nge maw suihlung min her san le,
I lung her san chhan hi aw min hrilh lul rawh;
Ka theih tawk leh ka neihchhun hmangaihna,
Sirah i hnawl hi maw ka tuar thiam lo.

Phuloh lung di mah ni la e, 
Mapui ka hmangaih che asin;
Hmangaih biahthu min hlan ve la,
Suihlung rual a kan len ve nan.

Ka thinlai luah zo tu ber u valpui,
Valdang chhai san che hian mi ring lo la;
Ti a annem biahthu min hlan zawng kha,
Ka nghilh lo'ng fam khawpui pawh thleng ila.

Sakhmel tawnloh kar hian lung a leng thin,
Sakhmel tawnni hian maw ngaih i zual thin;
Kan vangkhua zaleng tleitir zingah pawh,
Nang anga lunglai hnemthiam an awm lo.

A tawp ber atan chuan hmangaih mapui,
Lung her in val dang pawh va pawm mahla;
Ka awmhar suihlunglen hmangaih biahthu,
Kar mah hla se i tan ka rawn hlan e.


Sum loh vanga di chan

Phuahtu: TBC Lalramkima
Satu: Hrila, Lily Varte

Ka hringnun damchhung hian hmangaih lungdi,
Tawng thin in biahthu in hlan mah ila;
Rosum hmachhuan tur ka neih loh vang hian,
Lengdang min chhaih san thin.

Aw ka di, nangpawh ka hrilh nghal ang che,
Hmangaihna tellova ro sum a; 
Biahthudi min lo hlan i nih chuan e,
Min liam san rawh.

Ka ro sum loh vanga di ka chan hi,
Tuar thiam hian ka mawi lo lengzawng zingah;
Zaleng zawng ten min dawn pui silo,
Aw thinlai a na ngei e.

Ka hringnun damchhung hian ka chantawk hi,
Duhthu ai ang sam mai maw lo ni le;
Rothil tha nei zo lo lengtin hnawl hi,
Ka chan tawk lo ni le.

Khawilo vah chhuahnaah lenrual te nen,
Leng za in biathu in hlan mah ila;
Rualpawl nan ro sum ka neih loh vang hian,
Zei har ka ti.

Lo kir rawh

Satu: Thiamchantira Ralte

Nang nen a hmangaih biahthu di kan inhlan lai kha,
Thinlaiah a la cham reng a sin;
Engan kher nge hetiang leh tur hian e,
Biahthu di min lo hlan le.
Ariang chan tur reng min dawnpui silo.

Lo kir leh mai rawh, lo kir leh mai rawh,
Hlimtea nang nen a kan lenlai;
Nghilh thei hian ka mawi lo,
Kan nunhlui zawng kha, lo kir leh mai rawh.

Vawikhat tal min dawnpui ve la ka dawn lungruk hi,
Thinlai damni ka nei silo;
Samang then zai min rel mai le,
Nang lo chuan ka tlei zo lo ,
Ariang chan tur hi min dawnpui ve la.

Engtizia mai lo ni ngai le,
Nang nen a hlim tea kan lendun lai;
Nghilh thei reng hian ka mawi lo,
Lo kir leh mai rawh.

Ka tan a chuai

Phuahtu: Lalsawta
Satu: DJ Lalvenhimi

Ka hril dawn lenrual zingan nang vanga ka tah,
Lung ka chhir ngei dawnin nang ka lo tawn che;
Parte, runhmun a kan len dun hi rem ve se,
Dawn tam suihlunglen a kiang ngei ang.

Mahriak a runhmun ka nghah chang in, 
Ka ngai thin nang nen a kan hlim lai;
Mahse, tunah lengdang min ngai lo ten a chhai,
Ka tling lo i duhaisam.

Dawn ve hian i mawi silo,
Chhingmit reng ka chhing lo'ng e luaithli nul hian in;
Dawn ve hian i mawi si lo aw ka nghilh lo'ng che.

Chhingmit reng ka chhing lo'ng e luaithli nul hian in,
Dawn ve hian i mawi silo aw ka nghilh lo'ng che;
Parte, a sei lua e nang ngai a ka tahna,
Lawmlai parmawi kei ka tan a chuai.

Wednesday, 7 June 2017

Ka phal lo

Phuahtu: Zoremi Colney
Satu: Zorinzuali Khiangte

Ka thinlai tihlimtu i ni emaw tiin ka lo chhang che a,
Mahse, nang nen chuan e lendun hi a rem tawh silo a maw;
Duhlai duhreng chung sam ang then i har ka ti mang e,
Aw... ka chan hi lungreng a awi thei lo.

Ka tan a khuannu ruat i ni lo em ni aw lungrun,
I ni lo em ni, ka tan a khuanu ruat i ni si lo maw aw bawihte;
Dairial chang an ka phallo  kan hun tawn te kha,
Mahse, nang nen a lendun a rem tawh silo maw,
A na ka ti, tuar thiam a har ka ti mang e.

Engan nge maw runhmun rem lo tur a duhlai kan intawn mai le,
Hei hi maw lo ni ngai hmangaih khuannu ruat loh di tawn chu;
Ti a dawn ni reng bang thei lo tur hi na ka ti mang e,
Aw lungdam ten nem ten ka tuar thei lo.

Kan kar hmangaihna hi damchhung atan tah khua ti sei tu lo ni,
Van a duai chhing mittui ko chhuak tu tan a chang leh si a maw;
I tan leh ka tan hawilopar thliak a sam ang in then hi,
Nghilh chang thei chang hian kei zawng ka ring thei lo.

Bawihte nang nen a kan hun tawn zawng te hi kumtluang daih lo,
Chan tawk khuarel hi engtin ka tuar zel dawn le;
Thamral silo kan hun tawn zawng te kha,
Ka phal lo, ka phal lo, ka phal lo bawihte.

Di tawn a tlai

Phuahtu: John Mawitea & Mapuii Fanai
Satu: Manuna

Hun lo inher danglam zelah,
Di sakhmel duhaisam ka tawng a;
Mahse maw ka han dawng chiang a,
A rem tawh silo lendun hi;
In tawngin runrem dun ila,
Duhaisam zawng a ni ngei si.

Lengdang tawnah khiangawiin, 
Mual i liam hun chuan;
Nang nen remtawh lo mahse e, 
Thinlaiah hian i thar reng si;
Sakhmeltha enchim loh,
Suangtuahna thinlung i luah khat si.

Amak e, sawithiam har a ngei,
Duhaisam di tawn a tlai lua;
Dawn ti tam lairil fan si,
Khuahmun lendun a har bawihte;
A pawi ka ti, a pawi ngei mai,
Engtin nge ka tih tak ang le.

Hmangaih biahthu hlan rem lo in,
Lengdang tang bei tawn a har si;
Ka tuar thiam thei dawn em ni le,
Duhaisam zawng a kim ngei si.


Di lenmawi

Phuahtu: Thiamchantira Ralte
Satu: Thiamchantira Ralte

Di lenmawi suihlung dumtu,
I kimtlang zawng a mawi ngei e;
Mahse, ka thinlai dam nan,
Ankanem min hlan silo.

Di lenmawi suihlung dumtu,
I kimtlang zawng a mawi ngei e;
Kan tiam thu di zawng te kha,
Tawnmang mawl mai em lo ni?

I nghilh zawk ang kan tiamthu zawng,
Beisei bo i tawnah hian;
Lengdang tang chu bel ta la,
Keipawn nghilh zai ka rel na nge.

Khuarei kumsul lo veiin,
Tawnni pawh lo her mahse;
Ka thinlai tina zual an,
Hlan zai ka rel tawh lo'ng che.

Kan tiam biahthu zawngte kha,
Tunah zawng nghilh a tul ta si;
Lengdang tang chu bel ta la,
Ka thinlai na a dam ve mahna.


Ka hmangaih reng ang che

Phuahtu: Isak Malsawmtluanga
Satu: C Sanga

Engtin ngai ang che maw thudik chu hrilh che ila,
Nang nen kan tiam dun hmangaih thu di zawng te kha;
Hlan leh che ila min pawm leh thei ang che maw i tangnemah.

Ka zuam lo, ka zuam mawlh lo nang then chu,
Thudik lah thuk a renawm silo;
I thinlung hliam tur ka dawn ngam lo,
Hnemtu ngaiin lung ka van ruai e.

An sawi hmangaihna chu hriatthiamna in khat mahse,
Ka ngaingam mawlh lo i chhingmit tui far tur leh;
Fam ka chan hunah zahna hmachhawn a tlangrel i phur tur hi.

Ka kiang mai nang e aw nang hmangaih vang hian,
Mahriak a doral ka beih chu phal mai rawh;
I thianghlimna tur, i nun khaw nawmna tur a ni dawn a sin.

Nang hmangaih luat vang che hian,
Kian zai ka rel mai nang e;
Mahse, hei erawh nghilh lo la,
Ka hmangaih che, ka hmangaih reng che.

Van a duai chuang e

Phuahtu: C Sanga
Satu: C Sanga

Chhawrthlapui lenkawl a lo en changin,
Aw a hlui mawlh loh i zun thinlaiah;
Lung di ngaih zawng aw ana vawng vawng,
Mitthla an a cham reng i sakhmelmawi.

Mahse, rinawmna biahthu kan tiam lai khan,
Lengdang min hersan mai hi ka tuar zo lo;
Engan khuanun hetiang leh tur a min lo duan le,
Van a duai chuang e hringchan chhungin.

Nghilhni awmsilo i sakhmelmawi te,
Nang ngai reng reng hian luaithli ka nul leh thin;
Lengdang chhai zai reng ka rel thei silo,
Tuarthiam a har ngei a riang chan zawng.

Lam ang let leh hian i mawi silo maw,
Tiamthu sut leh hian ka ring lo che;
Mahse, lengdang tang bel a liam chuangin,
Sam ang inthen zai i rel si maw?


Thlemna duhawm

Phuahtu: VL Awia
Satu: C Sanga

*Thlemna duhawmin min luhchilh khan,
I mawi, i rimtui nen hnar phal lovin;
Hlimlai pialral vullai chu thlir chung zelin,
Muangten ka len laiin.

Min bai, min bawl, min buan, min bin,
Min ban, i bang, ka bo ngei mai;
Min chhaih, min chhin, min chawk, min chim,
Min chaih, min chil, ka chau ngei mai.

**Eng chen phur i maw he phurrit hi,
Min chhawktu tur an awm silo;
Ka hlawh chhuak ngei mawi lo ni,
Chimawm duhawm , tu thik phak lohin.

repeat *
repeat **

Aw ti ve mai thin la

Phuahtu: Zosangliana Chhakchhuak
Satu: C Sanga

A ruk a ka sawm lai che hian,
Aw, ti ve mai thin la.

Hmangaihna in kan dil che,
Kam lo thlawn min sen tir suh;
Nangnen chuan kumtluang pawh in,
Aw, ti ve mai thin la.

I chun leh zua ka dil ngam lo,
Hnialna an kam tam mai thlawn;
A ruk a ka sawm lai che hian,
Aw, ti ve mai thin la.

Tunlai thangthar nundan hi,
Ngaihdam dil kan ba a ni;
Nang puithiam lo ngaithiam la,
Aw, ti ve mai thin la.

Ami leng ten ngaithiam ru,
Dan ang zawng kan tlin lo;
Mite pawn an ching ve tho,
Aw, ti ve mai thin la.

I chun leh zua ka dil ngam lo,
Hnialna an kam tam mai thlawn;
A ruk a ka sawm lai che hian,
Yes, ti ve mai thin la.

Nghilh loh Thahmingliani

Phuahtu: C Lalrinmawia
Satu: C Sanga

Mahriak te a run nghah chang ni hian,
Awmhar tinkim ka dawn thin a;
Suihlung zawng a leng thin e,
Nghilh loh di aw thahmingliani.

Aw, damten runlum dun in, 
Tudang ngai lo reng reng hian e;
Aw, hlimte a lengdun a, 
Chung khuannu malsawmna zarah;
Chunnu leh zuapa chang turin, 
Khuanun min veng zel se.

Suihlung zawng a leng thin e,
I sulhnu han thlir chang hian;
I run lawi aw ka thlir reng thin,
Duhten sakhmel intawng leh in.

Chung khuanu malsawmna zarah,
Fanau maltluan chawi dun turin;
Chung Pathian in min hruai zel se,
Awmkhawhar min ti hlim tu an.

Thursday, 1 June 2017

Min chawisang a

Satu: Vanlalsailova, H Lalchhanchhuaha, Lalbiakmawia

Nun ngui leh chau beidawng a ka awm laiin,
Harsat leh buai mangan thleng thin mahse;
Muangten ka nghak i angchhung muanna thlir in,
I thlahnuaiah muang ten min chawlh tir thin.

Min chawisang a phak loh ram min chuan tir a,
Min chawisang a tupui hlauhawmah pawh;
I theihna a tihchak in ka awm thin a,
Min chawisang a hnehtu ka lo ni ta.


Lei hringnun hi tuihal in a chau thin a,
Lunglam vaiin lungngaih chhum a zing thin;
Mahse, nang chu tanpui tu hnai reng i ni,
Nang i awm chuan lei van a chang zel thin.

(He hla hi sap hla You raise me up tih atanga Mizo tawng a lehlin a ni.)

Jordan lui malin ka kai lovang

Satu: Z Lalthanzuala,Vohbik

Lungngaihna tuipui fawn a lo thlen hunah
Ka lei hringnun a lo tawp hunin;
Ka lungngai lo chhandamtun min hruai dawn vang in,
Jordan lui malin ka kai lovang.

Jordan lui malin ka kai lovang,
Ka thih ai Lal Isua a thi si;
Chu a thihnaah chuan Pa lung a awi tawh si,
Jordan lui malin ka kai lovang.


Vawi tamtak lungngai leh thlaphang in ka rum,
Lungduh kal ta te ka dawn changin;
Mahse, lawmin ka lo khat hei hi ka hriat in,
Jordan lui malin ka kai lovang.

Lungngaihna tuipui fawn te lo hrang mahse,
Ka lungngai lo chhandamtu ka nei;
Ka zinkawng a tawp hunin a buatsaih ram chu,
Min hruai thleng ang ka chhandamtu chuan.

Tha chungchuangi

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


A lo duang thiam ngei che khuanu leng pawh hian,
Tha chungchuang tur an maw kan zotlang nuamah;
I chun leh zua lei lawm a famkim ngei ang le,
Ka chhuihthang val nunhlui min ngaih tir vawng vawng.

Amawi lo bik lem lo ka hmangaih mai ang che,
Tha chungchuang tleitiri aw ka ngaina che.


Ka ring thei lo kei zawng khuavang lasi zawng zawng,
Vanchung nula zawng zawng nang khum zo tur hi;
An awm thei lo'ng e, an piang tawh lo'ng e,
I zeizia reng reng hian leng tin a lem ber mai.

Hmangaih di atan zawng ka hai lo i rem lo,
I chunnu leh zua tal han chang thei ila;
Ka thuam mawi zual ang che ka chhuang ber zel ang che,
Chutih ahneh in kei zawng kar a hla emai.

Sakhming Nite

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Lenlai par ang tlan a,
Lungrual ten nui hiau in;
Theih chang ve se,

Lengdang ngai lo ten leng ila

Aw..aw..fan chang ni hian Zawlkhawtual dung,
Damna run tual ka han thleng a;
Han hawi vel hian ka tawng leh thin,
Sakhmel sensiar sakhming Nite.

Aw..aw..lanu leng val hei zawng zingah,
Rualtin khum zo kimtlang mawi hluan;
Tiang reng reng a mawi chuang hian maw,
Khuanu leng pawn a lo duan che.

Aw..aw...khamkhawk saisu iang i sakruang,
Lalrimenhawi ka kuah nang che;
Bahsam thlah mawi ka en ning lo,
Chawnban vei mawlh ka tuar zo lo.

Aw..aw...chhuihthang valrual sawi nin ngai loh
Sakhming Nite an ko bang lo
Khuanu venin dam reng la e
Kan zawlkhawpui ti mawi tu an.

Aw..aw...hmm..hmmm....


Ka thian rinawm

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Nghilhni i awm lo, aw, ka thian duhtak
Kawlvalenchham ah leng mahla;
Hlim ten nang nen kan lenlai ni zawng te,
Herchhuak leh kan tawnah hian.

Ka lungngaih laiin min hnem thin a,
Ka mangan in min tanpui thin kha;
I tello chuan lawm reng a kim thei lo,
I lo hlu ber mai ka thian duhtak.


Chun leh zua tawna hrilh ngam loh,
Biathu hril dun a tlaikhua kan var lai;
Leng dang ngai lo ram tuan kan rel lai ni,
Nghilh ni reng a awm thei lo'ng e.

Hmangaihna a khat aw ka tan thian rinawm,
I kiang a awmreng ka nuam ngei;
Ka tana i rinawm leh thatna te,
Ka vawng reng ang ka thinlungah.

Fam dairial an chang zo ta

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Leng zawng zing a rianghlei hluan in maw,
Ka sun liai e thlafam zunleng;
Awmhar suihlung hnem zo awm ang maw,
Fam zunleng ngai riang te hi.

Fam dairial an chang to,
Hmana kan lungduh zawng te;
Fam vangkhuaah an liam zo ta.


Fam zun ngai a zai tin vawr hian in,
Ka fang zel e damlai sulhnu;
Awi maw! thinlai chhawl ang uai hniang e,
Lairil min fan ri riai mai.

Uai hniang a ram a tuan iang dawn in,
Thlafam ngaih zawng a na emai;
Lung lam vaiin hrilh a hai ngei mai
Aw, ka tuar zo dawn nemaw.

Zantlaiah ka lo leng ang

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Tun hi vawikhat ka tawnna i ni,
Mahse, nghilhni i awm ve tawh lo'ng;
Ka duhaisam ngei chu i lo ni,
Vawikhat tal biahthu di i hril dun ang.

Lengdang zawngte chu sirah lo hnawl phawt la,
Harsatna a awm hian ka ring lo;
Keimah chauh hi min hmangaih la aw,

Aw bawihte, tichuan run hmun kan leng thei ang.

Ka ngen che i sakhming min hrilh la,
Ka hmangaihna rinawm ka hlan ang che;
In run lamtluang min hrilh la bawihte,
Zantlaiah in runah ka lo leng ang.

Tu in nge maw lo chawilian che a?
Tute nge ni i chun leh zua te chu?
Tunhma zawng khan khawnge i tuan le?
Nang ngei hi ka thai tur i lo niang e.

I chinlai leng te hriat loh hian e,
Hmangaih biahthu tinkim i hril dun ang;
Biahthu hril vang a i tlai chuan e,
Lem ang pawh der ve mai la a nia lawm.

Ka lunglen i tan lawmna

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Ka ngai em a che ka thinlaiah,
Awmhar zual thin e i tello chuan;
Khawian nge maw i tuan tak le?
Nau ang tlei hian ka mawi lo e.

Nang vang a lunglen ka tuar hi,
I tan lawmna maw lo ni le?
Hlimna ni reng reng ka tan hian,
Kawl a eng silo tui ang nem leh rawh.


Dar ang chhai a kan hlimlai khan,
Lem ang der reng hian ka ring lo che;
Tin, nang vang a ka tawrh zawng ten,
Awmzia reng reng a nei nemaw.

Harsat mangan lungngaih buaina,
Khuang ruahpui iang in sur mahse;
Sam ang then chu i tum lo'ng aw,
Ti hian maw biahthu di min hlan.

Rinawmna hi e vawng reng ila,
Chawngzil ang biahthu kan tiam a;
Kingi tahpuan khawn zai rel leh,
Bui lung tawk iang ilo ni e.

Nuthai changhnu

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Lung tum loh khuanu ruat em ni,
Zuapan tleitir val iang reng a;
Nuthai changhnu sakhmeltha i,
Duhten lairilah ka lo tawn le.

Hraichawi duh leng kara  leng ve ve,
Chutin lungduh hraileng an dang si;
Engdang a ni lo van a duai e,
Nang nen runhmun a len a rem lo.

Vangkhuaah zaleng an tam ngei,
Mahse, lungrun nang lo chuan maw;
Ka hawi ruai ruai aw nang vangin,
Lairilah ar ang ka vai si thin.

Duhthuleng tinkim sam chang in,
Nang nen kan lenlai rual ve se;
Khuavelah zaleng zawng chhing in,
Kumtluang run hlim ten kan lum tur a.

Engtikah nang ngaih bang ang maw?
Ka tum thin asin lungrukah;
Lunglam vai e a zual zel si,
Khuarel loh maw kan lo intawn le?

Tuan tul vangin (Dawt leng an sel)

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Sakhmel in tawng a karah hmangaihna,
Din ta na chu e runhmunah chun leh zua chang in;
Kan lo leng dun a lungchim ten,
Hmangaihna par kan tlan e.

Tuan tual vangin Zawlkhawpuiah,
Chhingkhual ka han chang kamding ve nan;
Chhingkhual cham chhung tawi te an dawt leng an sel,

Awi maw, sam ang kan inthen nan hian!

Khuanu malsawm in ka lo kamding a,
Nang nen fanau chawi dun nan ka ti;
Mahse, i chunnu leh chinlai leng ten,
Sirah kan hnawl rairah min lo ti.

Kan run chhung a len i nuam lo em ni,
Min hrilh ve mai la biahthu ruk pawn;
Run hrang nang nen e kan chang dun tur a,
Mahse, biahthu pawh min hlan silo.

A ngur nun val chu nemten va pawm rawh,
Nang leh i chunnu duhaisam chu;
Keini zawng rairah kan riang lua a ni,
Lianchhung maw lo zuk ni che u a.

Ka tawng ta che

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau


Ka thinlai na a dam ve nan,
I tawnah ka hmangaihna ka hlan che ang a;
Min lo chhang la nemten hmangaihna in,
Thinlai na hi a dam ngei ang.

Engchen nge maw suihlungleng tur hian,
Min siam dawn le i zun ngai hi;
A na em nang ngaih, ka tuar zo dawn lo.

*Ka nghilh loh tur ka tawng ta che,
I dawn lungruk bawihte min hrilh ve la;
Mahriak chuan e ka tlei zo lo'ng,
Ka thinlai hnem rawh i hmangaihna in.

**A zual chuang em ka suihlunglen,
Ngaihlai i zual tawn loh ni rei hian;
A pawiber chu i tan ka tling lo hi,
I dawnin engtin ngai che maw?

***Hmangaih biahthu i tawna ka hlan hi,
Tawn leh ni chuan ka zawt che ang a;
Engtin nge i chhan dawn le hmangaihna?

Repeat *
Repeat **
Repeat ***
Repeat*


Keimah vang in

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau, Lalruatfela Pachuau

Keimah vang a ni e sam ang kan lo inthen,
Aw, ka hmangaihna hi a tlawm vawng vawng;
Nang then tura chunnun biahthu min hlan lai khan,
Engah pal ang ka dan loh lungchhir ka bang thei lo.

Min dawn ve hian kei zawng ka ring silo,
Ka chunnu leh chinlai rualduh zawng ten;
Kei zawng ka tuar thiam lo hmangaih LM,
Dawn changin, aw, ka ngai em che.


Ka chunnu leh zua ten hmatiang hun dawn lo hian,
Nang ka then nan huntin an chhiar e;
An iangin keipawn e nang then zai ka lo rel a,
Ka dawng chiang lo a pawi em, lungchhir ka bang thei lo.

Hun leh ni an liam a vanduai tah khua sei nan,
Awmlai lian kan runah lo hrang e;
Tlemte tal chuan min dawn pui ve rawh hmangaih LM,
Min hnem thin tu nang chauh chuan min lainat lawm ni.

I lunglai hnem tura'n ka rem nemaw kei zawng,
I let sawm a sang hian ka tuar tawh a;
Hmana Zawlkhawpui a chhingkhual ka chan chhung khan,
Dawt leng mai mai i hai lo, aw, min then chhan kha.

Ka thai mampui

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau
Satu: Lallianmawia Pachuau, Lalruatfela Pachuau

Bawihte, chun leh zua kan chan chhung hi,
A va reilo em, a va reilo em;
Tinkim dawn chuan e ka thinlai na dam ni awm lo.

Hlimtea kan zalna laikhum hi,
Ka bel ngam lul lo zantlai nemah;
Ka ngai em chaw, aw ka ngai em che,
Awmkhua a har e ka thai mampui.


Kumtluang thai atan ka thlang che a,
Kumtluang a hneh in kumpuisul pawh;
A vei hma hian maw thenna tur ni kawl a lo en.

Kei vang a tah lai lo bang tawh rawh,
A rem mawlh silo nang nen len dun;
Buan ang pawm leh hian kan mawi tawh lo,
Mangtha, mangtha.

Leng lengin

Phuahtu: Roliana Ralte
Satu: H Lalthakima


Hmanah chuan in kan run in sumtualah,
Hraileng duh nen nau ang kan nui za;
Ami hraileng dang reng ngai lo ten,
Tuanna mual dang tur reng kan dawn lo.

Leng lengin zawng thin mahla,
I tawng lo'ng e he lei chinah.


Tunah erawh khawvel parmawiin,
Ka hrai duhlai chawnbanah an kai;
I chan tur reng ka dawn sei ngam lo,
Ka hrai duhlai lam ang lo let rawh.

Ka hrai duhlai ka enchim loh te,
Khawiah chuan laikhum zal thin che maw?
I chun leh zua iang reng hmangaihtu,
Van hnuai he lei chinah an awm lo.

Lungdamte a zanmu chhin a har,
Thinlai rukah aiang i cham reng;
Hringnun sual maw kar min lo dan le,
I chun leh zua nau ang kan tap e.

Hei ha, hui ha

Satu: Lalzetluanga Chhakchhuak (JV-a), TBC Lalramkima

Lengdang, lengdang chhai a partin lawr chu,
Mi hrai duhlai thlawiah kan siam;
Chutin laitual hrai lo chawiin,
Hraileng rairah riang kan siam leh thin.

Hei ha! hui ha!, hei ha!
Kan tleirawl lai hmangaihah khan lungawi mai ila;
Kan tleirawl lai hmangaihah rinawm in
Hei ha! hui ha! hi kan tawng lo tur
.

Hei ha! nuthlawi leh pathlawi,
Runhmun len chu karah hraichawng leng te an dang si;
Hmangaih hmasa then hnu thik nen,
Nupa nun hlimni a har ngei.

Hui ha! nuthlawi leh pathlawi runhmun len chu,
Karah buaina sawi neuh neuh a tam;
Chutin samang inthen leh in,
Lengdang kan chhai kan thlawi leh thin.

Lengdang, lengdang chhai a,
Number chhiar tam hian in awmzia reng a nei silo;
Lengtin chhai a partin lawr chu,
Tlang in min sel e kan thang tlawm thlawn.


Monday, 15 May 2017

Ka di tawn hun tur

Phuahtu: CFL Hmingthanga
Satu: CFL Hmingthanga

Suihlunglen changin in vangkhua thlir a,
Ka chhingmit len in ka hawi ruai ruai a;
Sakhmel hlim te a bahsam leng siau in,
Phai khawpui mawi a i tualchai tur chu.

Chhun ni herliam la kumpuisul vei rawh,
Hun leh ni chhiar a ka di tawn hun tur;
Her chhuak thuai thuai se,
Ka suihlungdum tu ka tawng leh mahna.

Hmangaihber dite in vangkhua pel in,
Kan run in chhungah riahrun rem ve la;
Sakruang in pawm a suihlungrual te in,
Sakhmel vullai ni i hmang chul dun ang.

Sikul run bel a pheilai vawr siau in,
Chhun ni hlim te in i hmang bik em ni;
Kei sirah hnawl a thaval dang tawnah,
Min liam san chuan maw ka tuar zo lo'ng e.

Chhuahtlang lamtluangah biahthu hril turin,
Suihlungrual te a pheilai vawr dunin;
Ka nghilh tawh ngai lo'ng ka hring dam chhung in,
Nang ngaih suihlunglen ban ni awm ang maw.Min kalsan suh

Phuahtu: CFL Hmingthanga
Satu: CFL Hmingthanga, Thangromawia Thomte

Ka hlim ni leh lawmlai ni pawh a
Ka theinghilh ngai loh Mampui;
Sakhmel tawnloh ni a rei mang e,
Hlimten khua hmuna kan len hun chuan,
Tawnloh kar lunglen i hril dun ang aw.

Hmangaihna ka sawi thiam lo e aw,
I tello chuan hlimzai reng hi maw; 
Ka rel thei mawlh lo e,
Ka thuva nunnem min kalsan suh,
Khawngaih in e ka kiangah awm reng rawh.

Nang vang hian e zaleng dangte pawh,
I ta ka nih thu hi hrilh in;
Sirah hnawl in nang ka thlang thin che,
Kei aia hmangaih zawk dang i neih chuan,
Khawvelah damchhan tur dang ka nei lo.

Tlin lohna zawng zawng te in ngaidam tawn a,
Felna a inluah dun zawk in;
Hmangaihna chauh hi kan karah ding reng se,
Lei dam chhungni chhiar dun zel turin,
Hmangaihna chauh hi i vawng  zel ang aw.

Aw di bawihte

Satu: Thangromawia Thomte

*Aw Di bawihte aw nang nen,
Kumtluang in runhmunah lengdun ila;
An sawi runlum nuthai chang mai teh la, 
Bawihte, i tiam lo'ng aw nang nen thennan thu reng reng.

Kumsul lam ang lo veiin suihlung min lentu nang nen,
Biahthu thamral mai lo turin kan tiam a,
Ka dawn kir leh nang nen a suihlungrual lai khawi an nge,
Ka tuar zo dawn ne maw mahten awmhar lunglen.

repeat *

**Lunglen thu tin hrilh tur chuan tuanna dang rih thin mahse,
Lungphang lo na nge awmhar lunglen ni pawn;
Nangnen a hlimten laitual mawi a kan lenni te kha,
A herchhuak leh dawn lawm ni khuanu leng zaran.

repeat *

repeat **

repeat *

Nuthlawi zun

Phuahtu: Zamvela Ralte
Satu: Mangheta Chinzah

Ti hian duhthuleng kan han sam vel thin a,
Nuthai atan nula thami virgin ngei mai nise;
Sappui powder ngailo pianzei hmeltha nise,
Ka tih laiin nuthlawi zawk maw lo ni.

Nuthlawi mah ni la ka iai lo che,
Lei mawina tinreng pawn an iang zo lo che;
Rangka dartui leh lei rosum zawng zawng ai pawh hian e,
Ka thlang zawk che asin nuthlawi hmeltha.

Ka lenrual lungduh te chuan an sel thin a,
Mahse, kei lungmawl dawntawi val selloh biahthu hlan in;
Annem te a hraichawi ianga dam di diain tang an,
Min pawm meuh chuan tuar a har a ni.

Damlai hringnun hi ka han dawn vel thin a,
Hriatthiam a har a mak sawithiam a har lungmawl tan zawng;
Ami leng ten lanu leng ngei an tih laiin,
Kei zawng nuthlawi zun phur zo lo ka pai tiang tiang.

Edward lal hmeltha vanhnuai meuh thang chhuak khan,
Nuthlawi vangin lei lal crown hlu a chan e an tih chu;
Keipawh lengdang chhaiin tuan zai ka rel thei lo,
Nuthlawi zun phur val hi ka buai a ni.