Monday, 10 July 2017

Ka nun chhungril lawmna

Phuahtu: R Lalremruata (Parema)
Satu: Andrew Laltlankima

Ka hringnun zinkawngah hian ka chakna leh theihna te,
Ringin ka lo tlan thin a hlimna leh lawmna ka hmu thin;
Mahse rei a daih chuang silo Lalpa nangmah ah,
Lawmna famkim dilin i ke bulah ka lo kir e...ka lo kir e.

Ka nun chhungril lawmna chu Lalpa nangmah chauh i ni,
Lawmna famkim ka neih theih nan i khawngaihna ka tan a tawk;
Ka nun chhungril lawmna chu Lalpa nangmah chauh i ni,
Lawmna famkim ka neih theih nan i khawngaihna ka tan a tawk.

Lalpa chaklohna a phuar kei tlinna reng neilo hi,
Ka ngaihtuahna zawng te leh ka nun chhungril ber pawh hi;
I hriatloh reng a awm silo Lalpa min silfai leh la,
I chenna tlak thinlung nei ve turin...nei ve turin.

Lalpa nang lo tudang reng ka ngai lo,
I kiangah lo Muanna reng a awm silo;
Ka damna Lalpa ka ngai zual che..


Ka vuilo Lalpa

Phuahtu: R Lalremruata (Parema)
Satu: Lalremsiami (Nunu-i)

Lungngaihna thlipui lo hrang in,
Natna tuipui fawn ten min nuai mahse;
Lungngaih ni leh beidawn ni te hian,
Min khawngaihtu Lalpan min kalsan ngai lo.

Ka vuilo, Lalpa ka dem lo che,
Tuarna ruam atang hian in i hmelmawi; 
A mawi zual thin a, beidawnna ruam atang hian in,
Beiseina nung min siam leh thin.

Harsatna chhumpui lo zing in,
Buaina chhumpui ten thlazar thin mahse;
Ngui chang leh chauh chang nite hian,
Min hrereng tu Lalpa ka hnenah a awm.

Beidawnna ruam ka dai lai hian,
Chakna thar Lalpa ka neih zel theih nan;
Min hriat nawn tir fo la i tuarna,
Kalvari tlang min thlir tir la ka damna kraws chu.

Ka vuilo, Lalpa ka dem lo che,
Tuarna ruam atang hian in i hmeimawi;
A mawizual thin a, beidawnna ruam atang hian in,
Lungawina famkim ka chharta.

Ka thian Isuan min hruai ang a,
Tahna ruam ka daikai ngei ang;
Natna leh lungngaih a bo tawh ang.

Ka in humhimna

Phuahtu: Lalremruata (Mapuia)
Satu: Pensy B.Lalthangliani

Nun chau leh beidawng tak a,
Hun leh ni ka chhiar laiin;
Lalpa hmangaihna aw chuan min ko a,
Beiseina thar min siam a;
Rinna in vanin panin,
Hmangaihna in min tlan chhuak ta.

Ka humhimna i ni, 
Kumkhua a ka kulhpui nghet;
Ka rinchhanber i ni, 
Ka in nghahna i ni,
Ka van manna thlamuanna,
Chatuan a ka in humhimna i ni.

Nunkawng dik ka zawh theih nan,
Kohhran thianghlim min pe a;
Kalsual na lak ka lo him theih nan,
Chatuan nunna ka neih theih nan;
Nunna Krista min pe a,
Khawngaihna in min chhandam ta.


Wednesday, 5 July 2017

Phuloh Di

Satu: J Malsawmtluanga

Hmanah khanin e phuloh aw mampui,
Biahthu kha zawng kha kan intiam a;
Ka dawn lungruk zawng a hlim thin,
Mahse lengdang min belhsan leh mai si.

Phuloh pui maw ka lo tawn che,
Kei tuar an a na lua e;
Aw di phuloh nang vang maw, 
Nau ang ka lo tah.

Kei chuan e mampui sam ang ka then lo che,
Mahse i duhzawng ka tling silo;
I lungdumtu chu pawm la e,
Khuareiah lunglen ka bang ve mahna.

Nang chuan lengdang min belhsan mahla e,
Kei chu kan sulhnu ka chhui ta nge;
Nang vang a ka riang sei tur hi,
Dawn in han ngai ve la aw di mampui.

Phengphe khua

Phuahtu: T Joela
Satu: J Malsawmthanga

Engannge hmanah aw kan intawn loh,
Khuatlai ta, a tlai zo ta si a;
Lairil an zawng ka hmangaih em che,
A rem silo runhmuna len;
Tleidang tang belh hma khan in e,
Engannge kan intawn loh.

Phengphe khua tlai zo ta,
Thinlai na a dam thei lo;
Phengphe khua tlai zo ta,
Thinlai na a dam thei lo.

Chhimhlei tual nuam lam chu pan ta la,
Partin mawiten an vul chiai e;
Parmawi kimten an lo hmuak ang che,
I thinlaina thawi dam ve nan;
Duhaisam khuanu samsuih,
Lungchim ten i tawng ngei ang.

Wednesday, 21 June 2017

Thuam ang ka do lo che

Phuahtu:Liankanglova
Satu: Zoherliani

Chinlai khuavel hian dawn ang maw kan nun,
Kan tuar sual thadang ngaih lungrun;
Ti hian arang ka lo vai e,
Sumtual a lian vang khua ka fang chhuak ta;
Kei ang a riang val an awm lo.

Rairah riang val ka tahna tur reng an,
Saisentet a chung Pathian siam;
A chawi chun nun ngaihlungruni,
Ka cho zawh rual silo thadang;
Kei a tan hian khuannu leng in a hual lo che.

Ka kai ngam lo in run thim riai hnuaiah,
Pel zel ta nge tleidang runah;
Tah zai vawr a lunglai herin,
Ka liam ta nge ngai chung zelin;
Dawn lungrukah ka tan parte i hlui chuang lo.

Kei chuan thuam ang ka do lo che valmawi,
Ka chun leh zua chhimtlang thli ang;
An hrang chuang e kan karah hian;
Palai bawngte tir thin ang che;
Ka nuam ve e athiang a len valmawi nang nen.


Sialkhawpui van rim nam rum rum (Mizo tlar thum zai)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Kawlngo lo leng in mi phei hrut e maw e, phei hrut e, phei hrut e,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Hmartlang ngur lenna a sang bil lo maw e, sang bil lo, sang bil lo,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

A chhuak tir kan hmu e kawl rawnah maw e, kawlrawnah, kawlrawnah,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

I zai tuar tuar ang aw biangno te maw e, biangno te, biangno te
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Zawlkhawpui tual nuam a leng hnu ten maw, leng hnu ten, leng hnu ten,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.